Slide 1 Slide 2 Slide 3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Το Εργαστήριο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές της Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου. Αναπτύσσονται εντατικές συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και εκπονούνται σειρά από ερευνητικά έργα, εθνικής και ευρωπαϊκής διάστασης και χρηματοδότησης. Μέλη της ερευνητικής ομάδας (Ν. Πολυδωρίδης, Γ. Πατρώνης, Γ. Αίσωπος, Β. Παππάς) αναλαμβάνουν, με ανάθεση από το ΥΠΕΧΩΔΕ, ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα τις «Χωροταξικές και Πολεοδομικές επιπτώσεις από τη Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου, με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάδειξη και αξιοποίηση του εργοταξιακού χώρου». Παράλληλα, άλλη ερευνητική ομάδα (Ν. Πολυδωρίδης, Εφη Δημοπούλου, Δ. Σαρδελιάνος) συνεργάζεται με ομάδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, σε εφαρμοσμένο ερευνητικό πρόβλημα, βελτιστοποίησης του χρόνου αντιμετώπισης του τραύματος, με εργαλεία ψηφιακής ανάλυσης του χώρου.

 • 1998-1999: Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για την Ανάπτυξη Νομού Κεφαλληνίας, ΓΓΕΤ / Νομαρχία Κεφαλληνίας
 • 1998-1999: Διερεύνηση των Σχέσεων Χρήσεων Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών. Οργανισμός Αθήνας
 • 1996-1997: Η Πληροφορική στο Σχεδιασμό του Χώρου, ΓΓΕΤ/ΠΕΝΕΔ
 • 1996-1997: Χωροταξική Κατανομή Τραύματος στη Δυτική Ελλάδα (σε συνεργασία με Α’ Χειρουργική Κλινική Παν. Πατρών) ΓΓΕΤ/ΠΕΝΕΔ
 • 1992-1996: Great Cities of Europe - CD-ROM Πληροφοριακό Σύστημα multimedia-GIS σε CD-ROM, για τις σημαντικότερες πόλεις της Ευρώπης. Χρηματοδότηση από COMETT
 • 1994: ΞΕΝΙΟΣ: Αυτόνομος Πληροφοριακός Σταθμός Εξυπηρέτησης επισκεπτών Πάτρας, ΓΓΕΤ/ΠΑΒΕ
 • 1993: Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για το Νομό Ηλείας ΒΙΠΕΤΒΑ
 • 1988-1993: URSA-NET Urban & Regional Spatial Analysis Network for Education & Training. Διεπιστημονικό πρόγραμμα για εισαγωγή της Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χωρου, στα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράμματος COMETT.
 • 1993: Πολεοδομικό Πληροφοριακό Σύστημα για τη Θήβα. Δήμος Θηβαίων
 • 1990-1992: Πολεοδομικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Πόλη της Πάτρας. Συνεργασία με Δήμο Πατρέων, χρηματοδότηση από ΚΠΣ, ΥΠΕΘΟ.
 • 1988-1989: Ηλεκτρονικό Αρχείο Ελληνικών Πόλεων Υπουργείο Παιδείας.
 • 1988-1990: Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος 'Workstation' για την εφαρμογή της Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου,ΓΓΕΤ / ΕΕΤΑΑ
 • 1987-1988: Πολεοδομικές - Περιφερειακές Επιπτώσεις της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 • 1985-1987: Διαδικασία Οικιστικής Ανάπτυξης στο Ελληνικό Αστικό Κέντρο ΓΓΕΤ.
 • 1984-1986: Μεθοδολογική Προσέγγιση στην Ανάλυση Προβληματικής, Προοπτικής και Διαδικασίας Σχεδιασμού για το Ελληνικό Αστικό Κέντρο. Εφαρμογή: Πολεοδομική Αναβάθμιση Πάτρας, Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΥΧΟΠ).
 • 1984-1986: Δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών URSA- dis (Urban and Regional Social Analysis - Development Information System). Έρευνα για την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τον προγραμματισμό και ανάπτυξη του ελληνικού χώρου. Χρηματοδότηση της ΕΟΚ (DG XIII),
 • 1982-1983: Ερευνητικά Προγράμματα για το ΚΕΠΕ, στα πλαίσια της εκπόνησης του Πενταετούς Προγράμματος Αναπτύξεως 1983-1987: Η Αξία Γης στον Αστικό Χώρο και Χωροθέτηση-Αποκέντρωση των ΑΕΙ στον Ελληνικό Χώρο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω. την τελευταία 20ετία εκτός από την βασική έρευνα, η οποία είναι επικεντρωμένη στον Πατραϊκό και Κορινθιακό κόλπο έχει προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε δημόσιους οργανισμούς, στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε ιδιωτικές εταιρείες. Την τελευταία 5ετία έχουν εκπονηθεί 16 ερευνητικά προγράμματα συνολικής αξίας άνω των 500.000 €, για λογαριασμό του δημοσίου, ιδιωτικού τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • "Παρακολούθηση (monitoring) ποιότητας υδάτινου αποδέκτη των επεξεργασμένων αποβλήτων του βιολογικού καθαρισμού Πατρών". (2002-2003) Δ.Ε.Υ.Α.Πατρών.
 • "Έρευνα για τον περιβαλλοντικό έλεγχο της ποιότητας των βυθοκορημάτων του Λιμένος Πατρών" (2003). Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
 • "Μarine geophysical/geotechnical survey for the laying of submarine power cables between Kerkyra island and Aetos area (Greek mainland)" (revised preliminary technical report) (2003) Technical Report for Public Power Corporation (ΔΕΗ).
 • “Έρευνα για τον περιβαλλοντικό έλεγχο της ποιότητας των βυθοκορημάτων του Λιμένος Πειραιώς” (2004): Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς. Ο.Λ.Π. A.E.
 • ASSEM project (Array of Sensors for long-term Seabed Monitoring of geohazards) (contract no. EVK3-2001-00038) (2004). Τελική Έκθεση υποβληθείσα στην Ε.Ε.
 • «Έρευνα σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση θαλασσίων γεωφυσικών ερευνών για την ασφαλή ηλεκτρική διασύνδεση με υποβρύχια καλώδια των Κυκλάδων νήσων» (2006). Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε).
 • «Θαλάσσιες γεωφυσικές έρευνες στον Λιμένα της Ηγουμενίτσας». (2007). Α.Δ.Κ. Σύμβουλοι Μηχανικοί.
 • «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ – 3Ο ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ» (2007). Τρίτων Σύμβουλοι Μηχανικοί.
 • «Διερεύνηση των ιαματικών φυσικών πόρων της περιοχής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού» (2007). Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Δήμος Μεσολογγίου.
 • «Η διαφυγή αερίων υδρογονανθράκων από τον πυθμένα της θάλασσας ως πρόδρομο φαινόμενο σεισμών: εφαρμογή στον Πατραϊκό κόλπο» (2005-2008). ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ.
 • «Έρευνα βυθού στον δίαυλο Φανερωμένης Σαλαμίνας - Ν. Περάμου» (2008). IANTD Eastern Mediterranean.
 • «Έρευνα για τον περιβαλλοντικό έλεγχο της ποιότητας των ιζημάτων του λιμένα Ηγουμενίτσας» (2008). Τεχνική Έκθεση υποβληθείσα στην ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.
 • «Εκβάθυνση λιμενολεκάνης και εκσκαφή δίαυλου λιμένα Αλεξανδρούπολης» (2008). ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.
 • «Γεωλογική & σεισμική μελέτη κατά μήκος της χάραξης του αγωγού φυσικού αερίου μέσης πίεσης στην περιοχή της Εύβοιας (φάση B)».(2008). GuD Geotechnik und Dynamik GmbH.
 • «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας – Β! ΦΑΣΗ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (2008). ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.
 • «Κατασκευή βιοκοινωνικών χαρτών στους κόλπους Λαγανά και Αλυκών (Ζάκυνθος)» (Interreg III A, Greece-Italy, Governance Of Water, G.O.W) (2008)
 • Τα προγράμματα αυτά αφορούν θαλάσσιες γεωλογικές, γεωφυσικές, γεωχημικές έρευνες, καθώς και έρευνες φυσικής ωκεανογραφίας για: (α) την πόντιση ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών υποβρυχίων καλωδίων, καθώς και υποθαλάσσιων αγωγών αποβλήτων, (β) την κατασκευή λιμένων συμπεριλαμβανομένων και εργασιών λειτουργικότητάς τους όπως βυθοκορήσεις, (γ) την ποιότητα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, (δ) την αποτύπωση θαλάσσιων βιολογικών πόρων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Η συμμετοχή του Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας στα Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Έργα πιστοποιείται από την υλοποίηση των παρακάτω (αναφέρονται κάποια ενδεικτικά έργα των τελευταίων πέντε ετών):

 • «Τεχνικογεωλογική – Γεωτεχνική έρευνα για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων της οδού Πούντας – Καλαβρύτων. Τμήματα: Χ.Θ. 10+10 – 10+500, Χ.Θ. 9+150 – 9+350, Χ.Θ. 2+700-3+400». Φορέας χρηματοδότησης: Νομαρχιακή Αυτ/ση Αχαΐας. Ερευνητικός φορέας: Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας. Διάρκεια: 2 μήνες (Ιούνιος 2003 – Δεκέμβριος 2003)
 • «Ο σεισμός της Λευκάδας: Ερμηνεία των κατολισθήσεων στο οδικό δίκτυο – Προτάσεις αντιμετώπισης». Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) – ΟΑΣΠ. Ερευνητικός φορέας: Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας. Διάρκεια: 5 μήνες (Αύγουστος 2003 – Δεκέμβριος 2003)
 • «Διερεύνηση, αποτίμηση και ταξινόμηση κρίσιμων παραμέτρων του εδάφους για τη διάθεση συγκεκριμένων υγρών αποβλήτων μετά από επεξεργασία. Προσδιορισμός του τύπου επεξεργασίας». Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Υγείας. Ερευνητικός φορέας: Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας. Διάρκεια: 11 μήνες (Δεκέμβριος 2003 – Οκτώβριος 2004)
 • «Γεωτεχνική έρευνα για την οριοθέτηση οικισμών Καρυάς – Ν. Σουλίου». Φορέας χρηματοδότησης: Νομαρχιακή Αυτ/ση Αχαΐας. Ερευνητικός φορέας: Πανεπιστήμιο Πατρών Τομέας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας. Διάρκεια: 9 μήνες (Σεπτέμβριος 2004 – Μάιος 2005)
 • «Διερεύνηση γεωλογικής καταλληλότητας στην αστική περιοχή της πόλης της Σάμης Ν. Κεφαλληνίας». Φορέας χρηματοδότησης: Δήμος Σάμης Ερευνητικός φορέας: Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας. Διάρκεια: 8 μήνες (Φεβρουάριος 2005 – Σεπτέμβριος 2005)
 • «Γεωτεχνική έρευνα στον οικισμό Άγιος Ανδρέας Καρπενησίου». Φορέας χρηματοδότησης: Δήμος Καρπενησίου. Ερευνητικός Φορέας: Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας. Διάρκεια: 6 μήνες (Νοέμβριος 2004 – Μάιος 2005).
 • «Γεωτεχνική έρευνα ευστάθειας των πρανών και των συνθηκών θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας στο νομό Μεσσηνίας». Φορέας χρηματοδότησης: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΑΣ Ερευνητικός φορέας: Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας. Σεπτέμβριος 2005 – Μάρτιος 2006.
 • «Διερεύνηση της φυσικής κατάστασης και των μηχανικών παραμέτρων των γεωλογικών σχηματισμών και υλικών στο πλαίσιο σχεδιασμού και κατασκευής τεχνικών έργων». Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Παν/μίου Πατρών – Πρόγραμμα «Καραθεοδωρής». Ερευνητικός Φορέας: Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας. Νοέμβριος 2003 – Δεκέμβριος 2006.
 • «Τεχνικογεωλογικός Χάρτης περιοχής Αθηνών». Φορέας χρηματοδότησης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών. Ερευνητικός φορέας: ΙΓΜΕ – Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας. Δεκέμβριος 2005 – Ιούνιος 2006.
 • «Διαχείριση επιφανειακών νερών Νομού Αχαΐας με την κατασκευή έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων». Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ερευνητικός φορέας: Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας. Νοέμβριος 2005 – Ιούλιος 2006.
 • «Γεωτεχνική έρευνα για την επέκταση του αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή Έξω Αγιά – Παραλία Προαστίου Πατρών». Φορέας χρηματοδότησης: ΔΕΥΑΠ Ερευνητικός Φορέας: Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας. Αύγουστος – Οκτώβριος 2007.
 • «Γεωλογική – Γεωτεχνική έρευνα σε έκταση του ΟΕΚ στην Κοινότητα «Κουνάβοι» Ηρακλείου Κρήτης». Φορέας χρηματοδότησης: Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. Ερευνητικός Φορέας: Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας. Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2007.
 • «Γεωλογικές και Γεωτεχνικές έρευνες σε πυρόπληκτους Δήμους του Νομού Ηλείας για την αναγνώριση και αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων – Σχεδιασμός μέτρων προστασίας». Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Νοέμβριος 2007 – Νοέμβριος 2008.
 • «Μέτρα προστασίας από καταπτώσεις βράχων στον οικισμό Σαντομερίου μετά το σεισμό του Ιουνίου 2008». Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ιούλιος – Αύγουστος 2008.
 • «Γεωτεχνική έρευνα για τις συνθήκες θεμελίωσης του κατάλληλου για επανακατοίκηση χώρου στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Λεπτοκαρυάς Δήμου Πυλήνης». Φορέας χρηματοδότησης: Δήμος Πυλήνης, Αιτ/νίας, Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2008
 • «Εκπόνηση ειδικών τεχνικογεωλογικών – γεωτεχνικών ερευνών και δυναμικών αναλύσεων για την αποτίμηση της σεισμικής απόκρισης του εδάφους και των κατασκευών στις σεισμόπληκτες περιοχές των οικισμών Βάλμης και Νησίου Νομού Ηλείας». Φορέας χρηματοδότησης: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΑΣ. Αύγουστος 2008 – Φεβρουάριος 2009.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής συμμετέχει ενεργά στις προκηρίξεις ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Ενδεικτικά στοιχεία για τις δτραστηριότητες αυτές τα τελευταία 5 χρόνια είναι:

 • Ιανουάριος 2007 – Μάρτιος 2008: «ΔΙΑΣ: Σύστημα Διασφάλισης του Απορρήτου σε Τηλεφωνικές Συνδιαλέξεις», κωδ. ΔΕΛ-6, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2000-2006 – Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας, που χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ/Υπουργείο Ανάπτυξης.
 • Ιούνιος 2006 – Μάρτιος 2008: «ΘΕΤΙΣ: Δορυφορικό Σύστημα Εκτίμησης Θαλάσσιας Κίνησης», κωδ. ΔΕΛ-17, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2000-2006 – Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας, που χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ/Υπουργείο Ανάπτυξης.
 • Ιούνιος 2006 – Μάρτιος 2008: «Μελέτη Συστημάτων Αποδιαµόρφωσης Αισθητήρων Οπτικών Ινών µε φράγματα Bragg για την Παρακολούθηση Κατασκευών και τη Μέτρηση Γεωφυσικών Παραμέτρων και αποστολή μετρήσεων μέσω IP δικτύων τοπικών και απομακρυσμένων», κωδ. ΔΕΛ-5, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2000-2006 – Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας, που χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ/Υπουργείο Ανάπτυξης.
 • Ιούνιος 2005 – Ιούνιος 2008: «ΠΕΝΕΔ 2003: Ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας δεδομένων τηλεπισκόπισης για αυτόματη ανίχνευση και ταξινόμηση περιοχών με περιβαλλοντικές αλλοιώσεις», χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΕΠΕΑΕΚ II.
 • Ιούνιος 2005 – Ιούνιος 2008: «ΠΕΝΕΔ 2003: Εξαγωγή χαρακτηριστικών βάσει περιεχομένου και οργάνωση βάσεων δεδομένων με χρήση τεχνικών εκμάθησης πολυδιάστατων δεδομένων», χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΕΠΕΑΕΚ II.
 • Νοέμβριος 2005 – Νοέμβριος 2007: “Wireless Ad-Hoc Broadband Monitoring System- ADHOCSYS”, FP6-2004-IST-4, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεματική προτεραιότητα IST.
 • Μάρτιος 2005 – Δεκέμβριος 2006: «Πυθαγόρας II: Ανάπτυξη προγραμματιζόμενων αναλογικών συσκευών ολοκληρωμένων φίλτρων για ταχεία προτυποποίηση αναλογικών συστημάτων με την χρήση δομών κυματικών φίλτρων», χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΕΠΕΑΕΚ II.
 • Μάιος 2004 - Αύγουστος 2005: «Πυθαγόρας I: Σχεδίαση μη-γραμμικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων», χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΕΠΕΑΕΚ II.
 • Νοέμβριος 2003 – Οκτώβριος 2005: “Παροχή υπηρεσιών εφαρμογής με χρήση τεχνολογίας GRID”, πρόγραμμα που ανέλαβε το Πανεπιστήμιο Πατρών και η εταιρεία Business Logic , χρηματοδοτούμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)/ ΥΠΑΝ.
 • Οκτώβριος 2003 – Νοέμβριος 2005: “Development of a Wed-based network for exhibiting new image-processing capabilities for earth observation on ESA data”, πρόγραμμα που ανέλαβε το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πολυτεχνείο της Αθήνας και η εταιρεία AUG Signals Ltd (Canada) για το Category 1 πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency, ESA).
 • 2003-2005: “Παροχή Υπηρεσιών ASP με τη χρήση τεχνολογίας GRID”, Εθνικό Πρόγραμμα: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business), φορέας χρηματοδότησης ΓΓΕΤ, συνολικός προϋπολογισμός 515 Κ€.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

 • Πρόγραμμα Βιο-παρακολούθησης Φυτικών ειδών και Ενδιαιτημάτων για τον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Σπάτα). Χρηματοδότηση από την Α.Ι.Α. S.A. (Athens International Airport S.A.) 2005-2008 (β’ φάση).
 • Proherbs Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά της Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, Interreg. 2005-2008.
 • Monitoring methods of coastal ecosystems – Implementation of Water Framework Directive 2000/60/EU. Research Foundation of Cyprus (2006 - 2008).
 • Evaluation of the ecological quality of Cyprus rivers using macrophytes as biological quality elements- Implementation of the Water Framework Directive 2000/60/EU. Water Development Department of Cyprus (2007-2008).
 • Βιολογική μελέτη του είδους Carassius gibelio (Bloch, 1782) και οικολογικές επιδράσεις της εισαγωγής του στα εσωτερικά ύδατα της Ελλάδας. ΥΠΕΠΘ - EΠΕΑΕΚ II, Πυθαγόρας II (2004-2006).
 • EU-wide monitoring methods and systems of surveillance for species and habitats of Community interest – EUMON. Commission of the European Communities, EU FP6 Specific Target Research Project (STREP) (2004-2008).
 • Αξιολόγηση της οικολογικής ποιότητας των υδάτων με χρήση υδροβίων μακροφύτων ως βιολογικών δεικτών.– Πρόγραμμα ‘Καραθεοδωρή’, Πανεπιστήμιο Πατρών (2004-2007).
 • Conservation Management of Cheimaditida-Zazari Wetlands. EU LIFE-Nature (2003-2004).
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αποκατάστασης του υγροτόπου της Μουριάς στη Δυτική Ελλάδα. ΓΓΕΤ- ΠΕΝΕΔ (2005 - 2008).
 • Οικολογικές επιπτώσεις από τις γεωργικές δραστηριότητες και διαχείριση στους υγροτόπους Καλαμά - Αχέροντα και Καλοδικίου. Πηγή χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Δημιουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και Οικολογική χωροταξική-περιβαλλοντική έρευνα και διαχείριση επισκεπτών της περιοχής της Κοιλάδας Πεταλούδων Ρόδου.
 • Αναγνώριση, Περιγραφή και Χαρτογράφηση των Τύπων Οικοτόπων σε Περιοχές Ενδιαφέροντος για τη Διατήρηση της Φύσης (Οικολογικό δίκτυο Natura 2000). Ευρωπαϊκή Ένωση -ΥΠΕΧΩΔΕ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

 • ΓΓΕΤ-ΠΕΝΕΔ-2003 Ανάπτυξη τηλεμετρικού real-time δορυφορικού συστήματος GPS (1 Διδ υπο ολοκλήρωση, 63000€)
 • ΓΓΕΤ-ΠΕΝΕΔ-2001 Παρακολούθηση παραμορφώσεων Φραγμάτων και Ταμιευτήρων ΔΕΗ (2 Διδακτ. Ολοκληρ, 117000€)
 • Ιδιώτες- Εργαστηριακός Έλεγχος Οργάνων (20,000€)
 • ΓΓΕΤ-ΕΠΑΝ-ΟΤΕ Αποτίμηση, Ιεράρχηση, μείωση σεισμικού κινδύνου εθνικού Τηλεπικοινωνιακού δικτύου (200,000 €)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας συμμετέχει ενεργά στις προκηρύξεις ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Ενδεικτικά στοιχεία για τις δραστηριότητες αυτές τα τελευταία 5 χρόνια είναι:

 • Ανάπτυξη έμπειρου συστήματος για την αυτόματη ταξινόμηση χαρτών καιρού, 01/10/2005 – 30/09/2008, Πανεπιστήμιο Πατρών (Επιστημονικός Υπεύθυνος), ΓΓΕΤ – ΠΕΝΕΔ 2003
 • Pilot study on the development and application of geostatistical tools to map the variability of the isotopic composition of water in the Mediterranean, 15/09/2006 – 14/09/2008, Πανεπιστήμιο Πατρών (Επιστημονικός Υπεύθυνος), ΙΑΕΑ (Contract # 13931)
 • Advances in homogenization methods of climate series: an integrated approach (HOME), 1/5/2007 – 30/4/2011, Πανεπιστήμιο Πατρών (Επιστημονικός Υπεύθυνος), European Commission (COST – European Science Foundation)