Slide 1 Slide 2 Slide 3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

Το Εργαστήριο Οικολογίας Φυτών συμμετέχει στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Βιολογίας Κατεύθυνση «Οικολογία, Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος»», στο «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών», στο ΠΜΣ «Ηλεκτρονικής & Επεργασίας Πληροφορίας» και στο Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ «Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών» τα οποία συμβάλλουν αποφασιστικά στη στελέχωση του ερευνητικού του δυναμικού τόσο σε επίπεδο μεταπτυχιακών φοιτητών όσο και υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων. Περίπου 20 μεταπτυχιακοί φοιτητές, 8 υποψήφιοι διδάκτορες και 2 μεταδιδάκτορες πλαισιώνουν το υπάρχον ακαδημαϊκό προσωπικό του εργαστηρίου με χρηματοδότηση από διεθνή και εθνικά προγράμματα π.χ. «Πυθαγόρας», «Ηράκλειτος», «ΠΕΝΕΔ 2003», υποτροφίες ΙΚΥ κ.α.

Βασικό στόχο της δημιουργίας στελεχών έρευνας αποτελεί η εκπαίδευση και η εργαστηριακή εξειδίκευση σε διεπιστημονικό επίπεδο με σκοπό την ανταπόκρισή τους στους τομείς αιχμής της Περιβαλλοντικής Βιολογίας στο νέο διαμορφωμένο περιβάλλον με βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, (Διεθνείς Συμβάσεις: Βιοποικιλότητας, Βέρνης, Βαρκελώνης, Ραμσάρ) και τις Κοινοτικές Οδηγίες (79/409/ΕΕ Οδηγία για την Ορνιθοπανίδα, 92/43/ΕΕ Οδηγία Οικοτόπων και 2000/60/ΕΕ Οδηγία για τα νερά) για την ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» Κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία» που διοργανώνει το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας συμβάλλει σημαντικά στη στελέχωση του Ερευνητικού προσωπικού τόσο σε επίπεδο μεταπτυχιακών φοιτητών όσο και υποψηφίων διδακτόρων. Επειδή τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου εντοπίζονται κυρίως σε θέματα «εφαρμοσμένης έρευνας», προς την κατεύθυνση αυτή έχει προσαρμοστεί η πρακτική εξάσκηση και η εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών των προπτυχιακών και των Διατριβών Ειδίκευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών, προσφέροντας έτσι την ευκαιρία σε αυτούς να συνδεθούν άμεσα και έμπρακτα στο παραγωγικό σύστημα. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται σύνδεση της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία, με θετικά αποτελέσματα τόσο στην παραγωγή η οποία πρακτικά «εκσυγχρονίζεται» με τα συμπεράσματα της «εγχώριας» έρευνας όσο και στην ίδια την έρευνα, η οποία συνεχώς αναπροσαρμόζεται στα εκάστοτε θέματα «αιχμής». Το γεγονός αυτό έχει συμβάλλει θετικά τόσο στην «τροφοδότηση» Ερευνητικών Κέντρων (π.χ. ΙΓΜΕ) με νέο προσωπικό υψηλής ερευνητικής στάθμης, όσο και στην «βελτιστοποίηση» του υφιστάμενου προσωπικού των ερευνητικών κέντρων μέσω κοινών δράσεων με το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας (π.χ. από κοινού εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, εκπόνηση διδακτορικών διατριβών κ.λπ.)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Το Εργαστήριο στηρίζει ενεργά και στους χώρους του διεξάγεται κυρίως το ΜΠΣ του Τμήματος με θέμα: «Αστικός Σχεδιασμός και οι Μετασχηματισμοί της Πόλης», στο οποίο τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου συμμετέχουν ενεργά και ως διδάσκοντες. Παράλληλα στο Εργαστήριο εργάζονται ερευνητικά και τρεις υποψήφιοι διδάκτορες σε συναφή θέματα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

Ολοκλήρωση δύο Διδ, ένα σε στάδιο ολοκλήρωσης, ένα σε εξέλιξη στο Τμήμα, ολοκλήρωση Μεταπτυχιαχιακών, δύο σε εξέλιξη.
Συνεπίβλεψη ενός Διδ στο Παν. Μεσσίνας (Ιταλία), συμβολή σε ένα (Παν. Παρίσι ΧΙΙ)
Συμμετοχή σε προγράμματα ΕΡΑΣΜΟΥΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Εφαρμοσμένη Φυσική του Τμήματος Φυσικής αλλά και τα Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα στις Επιστήμες Περιβάλλοντος και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας της Πληροφορίας στα οποία συμμετέχει το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας συμβάλλουν αποφασιστικά στη στελέχωση του ερευνητικού του δυναμικού τόσο σε επίπεδο μεταπτυχιακών φοιτητών όσο και σε υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων. Περίπου 4 μεταπτυχιακοί φοιτητές και 4 υποψήφιοι διδάκτορες πλαισιώνουν το υπάρχον ακαδημαϊκό προσωπικό του εργαστηρίου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής & Επεργασίας Πληροφορίας που διοργανώνει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής συμβάλλουν αποφασιστικά στη στελέχωση του ερευνητικού του δυναμικού τόσο σε επίπεδο μεταπτυχιακών φοιτητών όσο και σε υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων. Περίπου 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές, 10 υποψήφιοι διδάκτορες και 3 μεταδιδάκτορες πλαισιώνουν το υπάρχον ακαδημαϊκό προσωπικό του εργαστηρίου κατ έτος με χρηματοδότηση από εθνικά προγράμματα όπως «Πυθαγόρας», «Ηράκλειτος», «ΠΕΝΕΔ 2003» κ.α..

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω. καθώς και της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα των επιστημών της θάλασσας, έχουν εκπονηθεί έντεκα διδακτορικά και εκπονούνται άλλα πέντε. Επιπλέον έχουν απονεμηθεί δεκαπέντε Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία. Τέσσερις διδάκτορες είναι μέλη ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια Πατρών, Αιγαίου και Ιωαννίνων. Δύο διδάκτορες είναι ερευνητές στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Δύο διδάκτορες εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Νορβηγία). Οι προαναφερθέντες διδάκτορες με μέσο χρόνο παραμονής στο Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω. 5-6 χρόνια, συμμετείχαν σε όλα τα τρέχοντα προγράμματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας του Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω., με αποτέλεσμα (α) να αποκτούν μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση ωκεανογραφικών ερευνών και στην ανάλυση/σύνθεση επιστημονικών δεδομένων, (β) να διαχειρίζονται προγράμματα, (γ) να συμμετέχουν σε συνέδρια και να έρχονται σε επαφή με άλλους επιστήμονες και (δ) να δημοσιεύουν εργασίες σε διεθνή περιοδικά του Science Citation Index.